paź 302021
 

D
E K R E T

PENITENCJARIA
APOSTOLSKA, po wysłuchaniu licznych próśb, które napłynęły
ostatnio od różnych Pasterzy Kościoła w związku z wciąż
trwającą pandemią, potwierdza i rozszerza na cały listopad 2021
r. wszystkie dobrodziejstwa duchowe, już udzielone 22 października
2020 r. Dekretem Prot. N. 791/20/I, którym, z powodu pandemii
Covid-19, odpusty zupełne za wiernych zmarłych zostały przedłużone
na cały listopad 2020 r.

Z
tej odnowionej wielkoduszności Kościoła z pewnością wierni
czerpać będą pobożne postanowienia i siłę duchową, aby nadawać
swojemu życiu kierunek zgodny z prawem ewangelicznym, w synowskiej
komunii z Ojcem Świętym, widzialnym fundamentem i Pasterzem
Kościoła katolickiego.

Niniejszy
dekret obowiązuje przez cały listopad.

Bez
względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia.

W
Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 27 października 2021
r.

Kard.
Mauro Piacenza

Penitencjarz
Większy

Ks.
Prał. Krzysztof Nykiel

RegensZałącznik
1: Dekret z 22 października 2020 roku, o którym mowa w powyższym
dokumencie:

DEKRET

W
bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią
COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można
uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i
dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić
bezpieczeństwo wiernych.

Do
niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych
Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono
pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz
czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu
odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na
mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża
Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby
uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

a.-
Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się,
choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni,
zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku
wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te,
dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie
oddzielone.

b-
Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na
Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie
nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz”
i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na
niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień
Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień
listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby
starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą
opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się
licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać
odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi,
którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając
wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję
kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki
(spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w
intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych
przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład
jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych,
Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za
zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną
lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub
też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu
cierpień i niedogodności swego życia.

Aby
ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła,
stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie,
niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani
posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i
wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii
Świętej chorym.

Niemniej,
jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego,
nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie
odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie,
ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych,
szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja
XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom
trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich
wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum
Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w
dn. 10 sierpnia 1915 roku.

Niniejszy
dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek
przeciwne zarządzenia.

W
Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020
roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

Kard.
Mauro Piacenza
 Penitencjarz Większy

Ks.
prał. Krzysztof Nykiel
 Regens