Parafia

 

Położenie

Łączki Jagiellońskie położone są na styku Kotliny Krośnieńskiej i Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego. Wieś znajduje się w granicach Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, zajmującego obszar ponad 35 tys. ha. Administracyjnie Łączki należą do gminy Wojaszówka w powiecie krośnieńskim województwa podkarpackiego.

Proboszcz

Od 2004 roku proboszczem parafii jest ks. Janusz Bury.

Kościół

W oparciu o odkrytą ceramikę, resztki konstrukcji, znaleziska przedmiotów codziennego użytku datuje się budowlę w Łączkach na XIV wiek, nie wykluczając, że mogła być wzniesiona wcześniej, pod koniec XIII wieku.

Pierwszym patronem kościoła był św. Andrzej, w późniejszym okresie nadano tytuł Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Św. Andrzej Apostoł był rybakiem z Betsajdy i uczniem Jana Chrzciciela. Razem z Filipem przedstawił Chrystusowi pogan pragnących go poznać. Św. Andrzej występuje często w Ewangeliach, natomiast mniej wiemy o jego działalności po Zesłaniu Ducha Świętego.Według tradycji głosił on Dobrą Nowinę w różnych krajach, zwłaszcza w okolicach Morza Czarnego i w Grecji. Tam też poniósł śmierć męczeńską, zawieszony na krzyżu w kształcie litery „X”.

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny było bezpośrednią zapowiedzią przyjścia Zbawiciela. Ojcowie Kościoła mówili, że Maryja poprzedza przyjście Mesjasza tak jak nastanie jutrzenki zapowiada pełny blask dnia. W liturgii bizantyjskiej prawdę tę wyrażają słowa: „Narodzenie Twoje, Boża Rodzicielko, zwiastowało radość całemu światu: z Ciebie bowiem wzeszło Słońce Sprawiedliwości, Chrystus, nasz Bóg”, a w liturgii zachodniej prośba o wstawiennictwo tej, która „dla całego świata stała się nadzieją i jutrzenką zbawienia”.

Do parafii przynależy także kaplica p.w. św. Zofii w Wojkówce.