Mar 202020
 

1. W ŚRODĘ NOWENNA DO MATKI B. NIEUSTAJĄCEJ POMOCY O 17.00. UR. ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO.
2. PROSZĘ Z WZGLEDÓW BEZPIECZEŃSTWA O ROZWAŻENIE CZY WSKAZANYM BY NIE BYŁO TO ABY  W NIEDZIELE 22 I 29.03 NA MSZACH ŚW. BYŁY TYLKO OSOBY ZWIĄZANE Z INTENCJĄ. POZOSTALI UCZESTNICZYLIBY DUCHOWO ŁACZĄC SIE Z EUCHARYSTIĄ SPRAWOWANA W KOŚCIELE. I PRZYJMUJĄC KOMUNIĘ ŚW. DUCHOWA.
3. W PIATEK PRZED MSZĄ ŚW. DROGA KRZYŻOWA 0 17.00
5. OGŁOSZENIE.

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego oraz na podstawie dotychczasowych doświadczeń Kuria Diecezjalna w Rzeszowie przekazuje następujące wytyczne Biskupa Rzeszowskiego:

Sakrament pokuty i pojednania może być sprawowany jedynie w formie indywidualnej spowiedzi. Nie należy organizować nabożeństw pokutnych.

Odwołana została akcja „Noc konfesjonałów”. Nie wolno organizować tzw. spowiedzi dekanalnych, jak to było w zwyczaju. Spowiadać należy w ramach własnej parafii. Aby umożliwić wiernym skorzystanie z sakramentu pokuty należy od IV Niedzieli Wielkiego Postu wprowadzić specjalne dyżury spowiednicze w ciągu dnia i poinformować o tym wiernych. 

Spowiedź należy przeprowadzać w konfesjonale lub w innym miejscu odpowiednio przygotowanym….   może być spowiedź w wyodrębnionej części kościoła . W takim miejscu penitent może się spowiadać półgłosem, klęcząc lub siedząc w odległości 1,5 metra od spowiednika. Na rozgrzeszenie powinien zawsze uklęknąć. Należy postarać się, aby sakrament był sprawowany godnie, z zachowaniem tajemnicy sakramentalnej. 

Wiernych należy pouczyć o treści przykazań kościelnych: 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty; 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 1985 r. okres, w którym jest możliwe wypełnienie 3. Przykazania kościelnego trwa od Środy Popielcowej do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej.

Ponadto należy pouczyć wiernych, że ten kto nie będzie się w stanie wyspowiadać w tym czasie, po wzbudzeniu aktu żalu doskonałego może przystąpić do Komunii Świętej pod dwoma warunkami: 1) przystąpi do spowiedzi indywidualnej jak najszybciej będzie to możliwe; 2) nie pozostaje w karach kościelnych ani nie trwa z uporem w jawnym grzechu ciężkim, czyli spełnia wymogi uzyskania rozgrzeszenia [kan. 915 i 916 KPK].

Dopuszczone są dwie formy udzielania Komunii Świętej: do ust i na rękę. Wybór należy do wiernego przystępującego do niej. Komunii Świętej należy udzielać z najwyższą starannością. 

Nie należy oddawać czci relikwiom przez ucałowanie. Należy wybrać inną formułę ich adoracji np. przez oddanie pokłonu.

Na prośbę rodziców można udzielać sakramentu chrztu świętego dzieciom.  Sakrament chrztu świętego należy sprawować poza Mszą Świętą, w obecności najbliższej rodziny.

W odprawianiu pogrzebów należy pamiętać o tym, aby liczba uczestników nie przekraczała 50 osób.  Możliwa jest do zastosowania forma: najpierw pochówek a następnie Msza Święta pogrzebowa. Jak do tej pory nie ma zakazu wprowadzania trumny do kościoła. Obowiązuje zakaz pieszych konduktów pogrzebowych.

Należy zrezygnować z organizowania rekolekcji parafialnych w okresie obowiązujących restrykcji dotyczących zgromadzeń. Należy zachęcić wiernych do korzystania z nauk rekolekcyjnych głoszonych w środkach społecznego przekazu i w internecie. Wskazane jest podanie konkretnych mediów i audycji.

Uroczystości Pierwszych Komunii Świętych oraz liturgie z udzielaniem sakramentu bierzmowania młodzieży będą mogły być sprawowane dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół. Wówczas też zostanie ogłoszony szczegółowy harmonogram tych celebracji.

Bardzo proszę, aby wszystkim wiernym przypomnieć o obowiązującej dyspensie od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej eucharystii oraz o obowiązującym ograniczeniu liczbowym uczestników do 50 osób. Prośmy wiernych, aby pozostali w domach. Msze święte oraz nabożeństwa wielkopostne niech będą sprawowane z poszanowaniem prawa i zasad bezpieczeństwa. Kościoły niech pozostaną otwarte dla indywidualnej modlitwy wiernych. Zachęca się duszpasterzy do codziennego odmawiania różańca o godz. 20.30.

Szczegółowe informacje na temat sposobu obchodów Wielkiego Tygodnia i Świąt Paschalnych zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Dodatkowo należy przekazać wiernym następujący apel ze szpitali:
Wszyscy, którzy zgłaszają się do szpitala lub w inny sposób korzystają z pomocy medycznej nie powinni zatajać swojego pobytu za granicą lub pobytu w kwarantannie. Zatajanie tych informacji stanowi wielkie zagrożenie dla funkcjonowania placówek medycznych. Jeśli ten proceder nie zostanie zaniechany to wkrótce zabraknie personelu zdolnego do świadczenia pracy, bo wszyscy znajdą się w przymusowej kwarantannie. Wszystkich korzystających z pomocy lekarza, pielęgniarki lub ratowników medycznych prosimy: mówcie od razu prawdę o swojej sytuacji!

6. W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZENIEM KS. BISKUPA OD PONIEDZIAŁKU BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ SPOWIEDZI  W BABIŃCU OD 11.00 DO 12.00 I OD 16.00 DO 17.00. JEŚLI BĘDZIE POTRZEBA PROSZE ZGŁOŚIĆ. JESTEM DOSTĘPNY POD NUMEREM 604157313

INTENCJE

NIEDZIELA  22.03.2020
              
7.30 + BARBARA PARADYSZ
9.00 + ANTONI WĘGRZYNIAK (GREG.) I R. ŚM.
10.30 + STANISŁAW GARDZINA  INT. OD KOLEŻANEK Z WOJASZÓWKI

PONIEDZIAŁEK            

17.00 + ANTONI WĘGRZYNIAK (GREG.)

WTOREK  
17.00 + ANTONI WĘGRZYNIAK (GREG.)
17.30 + ŁUKASZ ŻELAZO

ŚRODA  
17.00 + ANTONI WĘGRZYNIAK (GREG.)
17.45 + ZOFIA (R. ŚM.) WITOLD SKWIRZ

CZWARTEK 
17.00  + ANTONI WĘGRZYNIAK (GREG.)

PIĄTEK
17.00 + ANTONI WĘGRZYNIAK (GREG.)
17.40 + ADAM SYREK INT. OD R. SYRKÓW Z GOGOŁOWA

SOBOTA 
17.00  + MARIAN (40 R. ŚM.) STANISŁAWA GAŁUSZKA
17.30 + ANTONI WĘGRZYNIAK (GREG.)

NIEDZIELA  29.03.2020
              
7.30 + STANISŁAW KOŁEK INT. OD SWATÓW Z USTROBNEJ
9.00 + ANTONI WĘGRZYNIAK (GREG.) I R. ŚM.
10.30 + BARBARA SZKARADEK INT. OD MATKI CHRZESTNEJ