Mar 252020
 

DRODZY PARAFIANIE. W ZWIĄZKU Z ZAOSTRZENIEM PRZEPISÓW EPIDEMICZNYCH BARDZO PROSZE ABY DLA DOBRA WŁASNEGO I NAJBLIŻSZYCH POZOSTAĆ W DOMACH. SKORZYSTAĆ Z MOŻLIWOŚCI UCZESTNICZENIA W EUCHARYSTII I NABOŻEŃSTWACH WIELKOPOSTNYCH POPRZEZ ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU – RADIO I TELEWIZJE. BARDZO PROSZE ABY POPRZEZ WSPÓLNA MODLITWE W RODZINACH , W MIARE MOŻLIWOŚCI, ŁĄCZYC SIE Z EUCHARYSTIĄ SPRAWOWANĄ W NASZEJ ŚWIĄTYNI. PRZYJMUJĄC KOMUNIE ŚW. DUCHOWĄ. BARDZO PROSZE TEŻ, ABY NA MSZĘ ŚW. PRZYCHODZIŁY TYLKO OSOBY ZWIĄZANE Z INTENCJĄ , W LICZBIE ZGODNEJ Z PRZEPISAMI. MODLMY SIE GORĄCO O USTANIE EPIDEMII. NIECH DOBRY BÓG NAM BŁOGOSŁAWI, A NASZA MATKA MARYJA MA NAS W SWOJEJ OPIECE.