Mar 282020
 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM
POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,
t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze
się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest
bowiem wola
Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus
powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy
jeść?
co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego
potrzebujecie. Starajcie
się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość,

a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu
ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać
będziemy
te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako
biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij
nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam
pokarm pochod
zący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył
nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go
udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Mar 282020
 

1. W ŚRODĘ NOWENNA DO MATKI B. NIEUSTAJĄCEJ POMOCY O 17.00..
2. PROSZĘ Z WZGLEDÓW BEZPIECZEŃSTWA O  TO ABY   NA MSZACH ŚW. BYŁY TYLKO OSOBY ZWIĄZANE Z INTENCJĄ.A  POZOSTALI UCZESTNICZYLIBY DUCHOWO ŁACZĄC SIE Z EUCHARYSTIĄ SPRAWOWANA W KOŚCIELE. I PRZYJMUJĄC KOMUNIĘ ŚW. DUCHOWA.
3. W PIĄTEK PRZED MSZĄ ŚW. DROGA KRZYŻOWA 0 17.00. 
4. W SOBOTE PO MSZY ŚW. LITANIA LORETAŃSKA.
5. W PRZYSZŁA NIEDZIELE, NIEDZIELA PALMOWA.

INTENCJE

NIEDZIELA  29.03.2020
              
7.30 + STANISŁAW KOŁEK INT. OD SWATÓW Z USTROBNEJ
9.00 + ANTONI WĘGRZYNIAK (GREG.) I R. ŚM.
10.30 + BARBARA SZKARADEK INT. OD MATKI CHRZESTNEJ  

PONIEDZIAŁEK            

17.00 + ANTONI WĘGRZYNIAK (GREG.)

WTOREK  
17.00 + ANTONI WĘGRZYNIAK (GREG.)
17.30 + KATARZYNA ANTONI JASTRZĄB.

ŚRODA  
17.00 + MARIA GUZEK INT. OD ZBIGNIEWA Z RODZINA
17.45 + STANISŁAWA EDWARD (R. ŚM.) STANISŁAW KULIK

CZWARTEK 
17.00  + MARIA PAWLIK INT. OD R. STEFANIKÓW Z WOJKÓWKI

PIĄTEK
17.00 + STANISŁAW GARDZINA INT. OD R, STEFANIKÓW Z WOJKÓWKI
17.40 + MIECZYSŁAW KUNEGUNDA WĘGRZYNIAK, TOMASZ PASEK

SOBOTA 
17.00  + JANINA WANAT INT. OD SZWAGRA MARIUSZA Z RODZINĄ

NIEDZIELA  5.04.2020
              
7.30 + KRZYSZTOFA MARIAN OWSIANY
9.00 + KAZIMIERZ FERUŚ INT. IMIENINOWA
10.30 + KAZIMIERZ RADWAŃSKI 5. R. ŚM.